wikipedia Archive

 • Tweet วันนี้ 23 มิถุนายน Google Doodle ซึ่งผมนั่งดูฟุตบอลยูโร 2012 ระหว่างเยอรมันกับกริซและได้ค้นหาข้อมูลใน Google ได้เห็น Google Doodle แปลกๆเหมือนรหัสอะไรซักอย่าง นำเมาส์ไปวางจะมีข้อความเขียนว่า Alan Turing’s 100 birthday ซึ่งเป็นวันครบวันเกิดของ Alan Mathison Turing ครบรอบ 100 ปี

  Google Doodle : Alan Turing’s 100 birthday

  Tweet วันนี้ 23 มิถุนายน Google Doodle ซึ่งผมนั่งดูฟุตบอลยูโร 2012 ระหว่างเยอรมันกับกริซและได้ค้นหาข้อมูลใน Google ได้เห็น Google Doodle แปลกๆเหมือนรหัสอะไรซักอย่าง นำเมาส์ไปวางจะมีข้อความเขียนว่า Alan Turing’s 100 birthday ซึ่งเป็นวันครบวันเกิดของ Alan Mathison Turing ครบรอบ 100 ปี

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 30 พฤษภาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google ซ่อนอยู่ในรูปไข่ที่ดูล้ำค่าและงดงามมากๆ เลยครับ นำเมาส์ไปวางจะมีข้อความเขียนว่า Peter Carl Fabergé 166 Birthday ซึ่งเป็นวันครบวันเกิดของ Peter Carl Fabergé ครบรอบ 166 ปี

  Google Doodle : Peter Carl Fabergé 166 Birthday

  Tweet วันนี้ 30 พฤษภาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google ซ่อนอยู่ในรูปไข่ที่ดูล้ำค่าและงดงามมากๆ เลยครับ นำเมาส์ไปวางจะมีข้อความเขียนว่า Peter Carl Fabergé 166 Birthday ซึ่งเป็นวันครบวันเกิดของ Peter Carl Fabergé ครบรอบ 166 ปี

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 14 เมษายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพรูปขาวดำจำนวน 4 รูปวางทับซ้อนกัน และมีตัวอักษร Google อยู่ครบถ้วน นำเมาส์ไปคลิกค้นหาข้อมูล พบว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของ โรเบริ์ต ดัวส์โน (Robert Doisneau) ช่างภาพขาวดำชื่อดังชาวฝรั่งเศส เกิดวันที่ 14 เมษายน 1912 และเสียชีวิตลงในวันที่ 1 เมษายน 1994 รวมอายุได้ 84 ปี […]

  Google Doodle : Robert Doisneau ช่างภาพขาวดำชื่อดัง

  Tweet วันนี้ 14 เมษายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพรูปขาวดำจำนวน 4 รูปวางทับซ้อนกัน และมีตัวอักษร Google อยู่ครบถ้วน นำเมาส์ไปคลิกค้นหาข้อมูล พบว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของ โรเบริ์ต ดัวส์โน (Robert Doisneau) ช่างภาพขาวดำชื่อดังชาวฝรั่งเศส เกิดวันที่ 14 เมษายน 1912 และเสียชีวิตลงในวันที่ 1 เมษายน 1994 รวมอายุได้ 84 ปี […]

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 13 เมษายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพที่สื่อถึงประเพณีไทยวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์นั้นเองครับ ลองนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพจะพบกับคำว่า รื่นรมย์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๕๕

  Google Doodle : รื่นรมย์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๕๕ (Songkran Festival)

  Tweet วันนี้ 13 เมษายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพที่สื่อถึงประเพณีไทยวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์นั้นเองครับ ลองนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพจะพบกับคำว่า รื่นรมย์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๕๕

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 27 มีนาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพการออกแบบรูปอาคาร ซึ่งถ้าเรามองเข้าไปภายในตัวอาคารจะเห็นตัวอักษร Google ซ่อนอยู่ด้านในครับ นำเมาส์ไปคลิกค้่นหาข้อมูล พบว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของ Ludwig Mies van der Rohe (ลุดวิก มีส ฟาน เดอร์ โรห์) สถาปนิกชื่อดังชาวเยอรมนี ซึ่งเกิดวันที่ 27 มีนาคม 1886 และเสียชีวิตลงในวันที่ 17 สิงหาคม […]

  Google Doodle : Ludwig Mies van der Rohe สถาปนิกชื่อดังชาวเยอรมนี

  Tweet วันนี้ 27 มีนาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพการออกแบบรูปอาคาร ซึ่งถ้าเรามองเข้าไปภายในตัวอาคารจะเห็นตัวอักษร Google ซ่อนอยู่ด้านในครับ นำเมาส์ไปคลิกค้่นหาข้อมูล พบว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของ Ludwig Mies van der Rohe (ลุดวิก มีส ฟาน เดอร์ โรห์) สถาปนิกชื่อดังชาวเยอรมนี ซึ่งเกิดวันที่ 27 มีนาคม 1886 และเสียชีวิตลงในวันที่ 17 สิงหาคม […]

  Continue Reading...

Page 2 of 41234